Producția ecologică este un sistem global de gestiune agricolă și de producție alimentară care combină cele mai bune practici de mediu, un nivel înalt de biodiversitate, conservarea resurselor naturale, aplicarea unor standarde înalte privind bunăstarea animalelor și o metodă de producție care respectă preferințele anumitor consumatori pentru produse obținute cu ajutorul unor substanțe și procese naturale.


Ecoroiscert S.R.L. este un organism de inspecție și certificare în agricultura ecologică, ce oferă servicii de inspecție și certificare în următoarele domenii :

• 1. Produse vegetale neprocesate

• 2. Animale vii sau neprocesate de origine animală

• 3. Produse agricole procesate pentru a fi utilizate ca alimente


Ecoroiscert S.R.L. oferă servicii de inspecție și certificare în conformitate cu REGULAMENTUL (CE) NR.834/2007 AL CONSILIULUI din 28 iunie 2007, REGULAMENTUL (CE) NR. 889/2008 AL COMISIEI din 5 septembrie 2008 și cu legislația comunitară și națională conexă.

Ecoroiscert S.R.L., prin politicile și procedurile sale, urmărește dezvoltarea durabilă în agricultura ecologică, fiind un partener de nădejde pentru cei care doresc să armonizeze necesităţile imediate cu legile naturii de lungă durată.