Legislație comunitară

REGULAMENTUL (CE) nr. 834 din 2007 privind producția ecologică și etichetarea produselor ecologice Vizualizare
REGULAMENTUL (CE) nr. 889 din 2008 privind normele de aplicare a Regl. (CE) 834 din 2007 Vizualizare
REGULAMENTUL (CE) 1235 din 2008 privind regimul de import al produselor ecologice din țări terțe Vizualizare
REGULAMENT (UE) 625 din 2017 privind controalele oficiale și alte activități oficiale Vizualizare
REGULAMENTUL (UE) 2018 nr. 848 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI privind producția ecologică și etichetarea produselor ecologice și de abrogare a Regulamentului (CE) 834 din 2007 Vizualizare
REGULAMENT (CE) 178 din 2002 de stabilire a principiilor și a cerințelor generale ale legislației alimentare Vizualizare
REGULAMENT (CE) 1829 din 2003 privind produsele alimentare și furajele modificate genetic Vizualizare

Legislație națională

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 34 din 17 aprilie 2000 privind produsele agroalimentare ecologice Vizualizare
ORDIN nr. 895 din 19 august 2016 pentru aprobarea regulilor privind organizarea sistemului de inspecţie şi certificare Vizualizare
ORDIN nr. 1253 din 6 noiembrie 2013 pentru aprobarear egulilor privind înregistrarea operatorilor în agricultura ecologică Vizualizare
HOTĂRÂRE nr. 131 din 27 martie 2013 pentru stabilirea măsurilor şi sancţiunilor necesare în vederea respectării prevederilor Regulamentului (CE) nr. 834 2007 Vizualizare
ORDIN nr. 417 din 13 septembrie 2002 pentru aprobarea Regulilor specifice privind etichetarea produselor Vizualizare
ORDIN nr. 464 din 2019 pentru import țari terțe Vizualizare
ORDIN nr. 900 din 6 septembrie 2013 privind funcţionarea bazei de date pentru seminţe sau material vegetativ săditor Vizualizare