Producția ecologică este un sistem global de gestiune agricolă și de producție alimentară care combină cele mai bune practici de mediu, un nivel înalt de biodiversitate, conservarea resurselor naturale, aplicarea unor standarde înalte privind bunăstarea animalelor și o metodă de producție care respectă preferințele anumitor consumatori pentru produse obținute cu ajutorul unor substanțe și procese naturale.


Ecoroiscert S.R.L. este un organism de control, ce oferă servicii de inspecție și certificare în următoarele domenii:

• 1. Plante și produse vegetale neprelucrate, inclusiv semințe și alte materiale de reproducere a plantelor

• 2. Animale și produse de origine animală neprelucrate

• 3. Produse agricole prelucrate, inclusiv produse de acvacultură, destinate utilizării ca alimente

• 4. Alte produse enumerate în anexa 1 la prezentul regulament (Reg. (UE) 848/2018) sau necuprinse în categoriile anterioare:

- Ceară de albine

- Uleiuri esențiale


Ecoroiscert S.R.L. oferă servicii de inspecție și certificare în conformitate cu Regulamentul (UE) 848/2018 privind producţia ecologică și etichetarea produselor ecologice, cu legislația Uniunii Europene și națională conexă.

Ecoroiscert S.R.L., prin politicile și procedurile sale, urmărește dezvoltarea durabilă în agricultura ecologică, fiind un partener de nădejde pentru cei care doresc să armonizeze necesităţile imediate cu legile naturii de lungă durată.


Comunicat:

Vă informăm că începând cu data de 01.01.2022 intră în vigoare REGULAMENTUL (UE) 848/2018 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI privind producția ecologică și etichetarea produselor ecologice și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 834/2007 al Consiliului, cu normele sale de aplicare.

Clienții noștri trebuie să respecte cerințele noului regulament de la data de 01.01.2022.

Modificările intervenite sunt prezentate în Ghidul Clientului.