Ecoroiscert S.R.L.
a fost înființată în anul 2011 ca o societate cu răspundere limitată, total independentă, să opereze numai în domeniul inspecţiei și certificării produselor obţinute din producţia ecologică şi are ca activitate principală – activităţi de testări şi analize tehnice 7120

În statutul societății, sunt incluse principii cu caracter general care vizează protecția confidențialității, obiectivitatea și imparțialitatea procesului de certificare.

Actul constitutiv cuprinde principiile generale conforme cu SR EN ISO/CEI 17065/2013 şi anume:

• nu trebuie să furnizeze sau să proiecteze produse de tipologie certificată;

• nu trebuie să furnizeze servicii de consultanţă părtii solicitante de certificare;

• nu trebuie să furnizeze produse sau servicii care ar putea compromite confidenţialitatea, obiectivitatea şi imparţialitatea procesului de inspecţie şi certificare.


Tot personalul Ecoroiscert S.R.L. are o experiență corespunzătoare și competență profesională teoretică și practică.

În ceea ce privește definirea politicii sale de calitate, Ecoroiscert S.R.L. are în vedere următoarele obiective:

• angajamentul de întreținere a relaţiei cu autorităţile publice;

• oferirea de servicii obiective, echitabile și imparțiale, în deplină conformitate cu criteriile stabilite de către SR EN ISO/CEI 17065/2013;

• furnizarea de servicii rapide, precise, eficiente și punctuale care să satisfacă cerințele clientului

• să asigure confidențialitatea informațiilor și o bună gestionare a arhivelor, independența și imparțialitatea personalului implicat în sistemul de inspecție și certificare;

• să asigure continuitatea serviciului, permițând intrarea tuturor solicitanților, fără nici o discriminare;

• să evalueze în mod constant nivelul de satisfacție al clienților cu privire la serviciul furnizat prin utilizarea de chestionare și realizarea de interviuri;

• angajament în menținerea nivelului de competență și de profesionalism a personalului Ecoroiscert S.R.L. implicat în activitatea de inspecţie şi certificare, definind CV-ul și formarea profesională, precum și evaluarea periodică a performanței;

• să fie, pentru operatorii inspectați, un instrument de monitorizare a calității produselor obţinute din producţia ecologică şi să devină pentru consumator o garanție a profesionalismului și imparțialității;

• să îmbunătățească continuu formele de comunicare cu clienții;

• să furnizeze şi să îmbunătățească continuu serviciile, prin analizarea reclamațiilor/apelurilor primite, eliminând ineficiența;

• să mențină un nivel ridicat de credibilitate și de încredere a părților interesate în certificare, în scopul de a încuraja dezvoltarea producției ecologice;

• să reducă costurile de operare;

• să acopere eventualele daune rezultate din acțiunile sale, încheind o asigurare de raspundere civila corespunzătoare.“Resursa umană este motorul întregii civilizații!”

ECOROISCERT pune un accent deosebit pe calitatea acesteia, angajând personal calificat și cu experiență în management, ştiinţe agricole, ştiinţe biologice, silvicultură, chimie, ştiinţe şi tehnologii alimentare, zootehnie, medicină veterinară, cu experienţă dovedită în sectorul certificării agroalimentare, calificare în cunoaşterea legislaţiei naţionale şi comunitare din domeniu şi a înțelegerii filierei producţiei ecologice în ansamblu. 

Informații referitoare la autoritatea sub care funcționează

Ecoroiscert S.R.L.:

Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale (MADR)

www.madr.ro

Organism de acreditare - https://www.renar.ro/ro/